Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Загальні Збори Фундації Дослідження Лемківщини 15 березня 2018 року

15 березня 2018 року в Українській Централі в Пассейку відбулися 15-ті загальні збори Фундації Дослідження Лемківщини. Відкрив збори Голова Фундації Андрій Хомик, привітавши усіх членів та гостей. Голова Мандатної комісії Василь Гаргай підтвердив кворум згідно кількості присутніх членів. До президії було обрано Марка Гованського на Голову, Стефана Косцьолка на заступника та Галину Семеняк на секретаря.

Після відчитання протоколу минулих Зборів було прослухано звіти уступаючої Управи Фундації, а саме: заступника голови , секрeтаря, фінансового референта, та контрольної комісії. У своїх звітах виступаючі говорили про проведену роботу за останні 2 роки.

Із заключним звітом виступив Голова ФДЛ Андрій Хомик, у виступі якого було наголошено на нових формах діяльності Фундації – зокрема, електронний продаж витягів з ˮМартирологуˮ Я.Галик та ˮСловникаˮ Челака і Красовського, успішний продаж книжок на фестивалях та по інтернету, збирання ˮЕлектронного Архівуˮ матеріалів про Лемківщину . Було згадано також видання книжки С.Рапавого – переможця першого конкурсу ФДЛ – англомовної ” War comes to Karlykiv ”.

Сальдо рахунку ФДЛ, не дивлячись на спонсорські витрати, не зменшилось, а, навпаки – росте, чого не було вже дуже давно. Розширилася сторінка ФДЛ на вебсайті ООЛ, де врешті можна знайти і український переклад Статуту ФДЛ.

Голова також висловив вдячність усім членам, а особливо Управі за максимальну допомогу і співпрацю, беж яких ˮми б нічого не досяглиˮ, а також окреслив бажані напрямки і цілі для праці майбутнього правління.

ˮУділення абсолюторіїˮ, а сучасною мовою – визнання роботи уступаючої управи задовільною було затверджено одноголосно.

Важливим було також представленням Головою Статутної Комісії Марком Гованським змін до Статуту ФДЛ. Сформований більше 40 років тому, Статут не цілком враховує реаліії сьогоднішнього дня з електронними можливостями комунікації та поширення інформації по інтернету. Статутна Комісія після погодження змін дістала також фахову їх оцінку від А.Лозинського. Збори детально обговорили усі пункти, де було запропоновано зміни та прийняли їх одноголосно.

Врешті було обрано нову Управу та Раду Директорів Фундації , до якої ввійшли :

Голова Фундації: Андрій Хомик.

Заступник: Діана Гованська – Рейлі

Секретар: Галина Семеняк.

Скарбник: Василь Гаргай.

Рада Директорів: Анна Гаргай, Марко Гованський, Іван Гресь, Петро Гресь, Петро Косцьолек, Богдан Кикта, Теодор Пиз , Михайло Хомик.

Наукова Рада: Мгр. Діана Гованська-Рейлі , Мгр. Микола Дупляк, Мгр. Андрій.

Конрольна комісія: Стефан Косцьолек, Петро Русинко, Стефан Пшибило.

Товариський Суд: Голова – Стефан Капітула, Анна Гаргай, Лена Гованська.

Голова зборів Марко Гованський привітав новообрану Управу і побажав успіхів на майбутнє. А новообраний голова Андрій Хомик подякував за довір’я і закликав всіх до співпраці.

На завершення зборів всі присутні виконали Гімни України та Лемківщини.

Leave a comment