Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ale zdjęcia pozostały…

Bogata kultura dwóch mało znanych grup etnicznych, które – sąsiadując ze sobą – od pokoleń zamieszkiwały tereny Podkarpacia, przez wielu została skazana na zapomnienie. Wydobywa ją na światło dzienne najnowszy album wydawnictwa Bosz “Karpacki świat Bojków i Łemków”.

Strzyżenie owcy, Komańcza, pow. Sanok, czerwiec 1937.•Wyd. Bosz

Ponad 200 unikatowych zdjęć autorstwa Romana Reinfussa ukazuje codzienną rzeczywistość karpackich górali. Ich barwne życie skończyło się z chwilą wybuchu II wojny światowej.

Gazda w Druszlaku, Rychwałd, pow. Gorlice, 1929.•Wyd. Bosz

Przesiedlenia z wiosny 1940 roku, powojenne akcje: “Wisła” z 1947 roku i “H-T” (nazwa pochodzi od pierwszych liter wysiedlanych powiatów: Hrubieszów – Tomaszów), czyli wymiana ludności między PRL-em a Związkiem Sowieckim, położyły kres znanemu im światu.

Gazda w czuchani, Smolnik koło Baligrodu, pow. Lesko, sierpień 1935.•Wyd. Bosz

Działania te całkowicie zniszczyły stosunki etniczne i kulturowe, a Łemkowszczyzna i Bojkowszczyzna przestały istnieć wraz z wysiedleniem mieszkańców uznawanych za Ukraińców, Rusinów lub Łemków.

Prof. Reinfuss, uznany etnograf i badacz sztuki ludowej, sporządzał dokumentację fotograficzną w latach 1929-1938.

Drużba z druhną, Kożuszne (Wysoczany), pow. Sanok, sierpień 1936.•Wyd. Bosz

Kontakt z ludnością Podkarpacia pozwolił mu na uwiecznienie na kliszach fotograficznych wielu fascynujących chwil. Są przedstawiciele zapomnianych zawodów, jak choćby druciarze i szklarze. Są wędrowni grajkowie, gazdowie karmiący owce czy tabory Cyganów.

Wędrowny szklarz, Leszczyny, pow. Gorlice, 1932.•Wyd. Bosz

Wiele fotografii ukazuje wspaniałość karpackiej przyrody: krajobrazy, pasma górskie, lasy.

Dwie gaździny, Wetlina pow. Lesko, sierpień 1936.•Wyd. Bosz

Ponadto miejsca-symbole: kościółki, cmentarze, przydrożne kaplice, wreszcie chaty i szałasy, gdzie dbano o ognisko domowe.

Malowane chaty, Solinka, pow. Lesko, czerwiec 1937.•Wyd. Bosz

Prezentowane zdjęcia stanowią swoisty “zabytek dziejowy”, ukazują zapomniany już folklor w pełnej krasie. Warto na nowo odkryć kulturę bliskich nam grup etnicznych.

Source: Na Temat, 23 listopada 2015

Leave a comment